نوشتنی
امروز شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

سرم به بالین ِ مرگ نزدیک تر میشود

سرم به بالین ِ مرگ نزدیک تر میشود و صدای زجه‌هایی درونم را شعله‌ور میکند .
در یک سیاهی ِ آرام، جانی ِ درون آینه گلویم را می‌فشارد ‌و وحشیانه‌ترین سیلی‌ها به گونه‌ام می‌نشیند .
به تنش چنگ میزنم و پیراهن‌ِ سپیدش را سرخ به قامتش می‌پوشانم .
هنوز راه زیادی تا تاریکی باقی‌مانده و خیابان‌ها تا هفتمین کوچه‌ی سرد زندگی فاصله‌ی بعیدشان حفظ شده اما این جنون باقیست .

« مجتبی امیری »
!i

مطالب مرتبط
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید