نوشتنی
امروز شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

باران میزند بر شیشه اما حیف

دلم‌تنگ است
باران میزند بر شیشه اما حیف
که اینجا پیش چشمم، چشم‌هایت نیست .
« مجتبی امیری »
!i

مطالب مرتبط
یاس گفت:

قلم آفریده شده تا در دست هایت برقصد با آهنگ واژه ها