نوشتنی
امروز سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

مهرِ پاییز از طلوع ماه

مهرِ پاییز از طلوع ماه تا وقت سحر با کوچه‌های زردِ شهری سرد، تنها با چراغ کوچکِ کنج خیابانی اسیر ِ فصل تنهایی مدارا کرده بود اما …، صدای باد، آمد تا خودِ نزدیک باران و چنان مشتی به در کوبید، که، شخص خدا از خواب خوش بیدار شد تا من تو‌ را هر لحظه در یک قابِ عکسِ کهنه در آغوش چشمانم به دیواری سیاه از عطر سیگار و سکوت روزهای مُرده ام با جان نگه دارم .

« مجتبی امیری »

مطالب مرتبط
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید