دلنوشته ها - نوشتنی

نوشتنی
امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

دور تر از دلتنگی

امروز تمام ثانیه هایم دود شد

لبخند هایم شکست

و کسی دور تر از دلتنگی ها

میان آسمان سکوت کرد .

ادامه و ثبت نظر
  • 1
  • ...
  • 20
  • 21
  • صفحه 22 از 22