روز نوشت - نوشتنی

نوشتنی
امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به تابلوی هشتمین خیابان چشم دوخته ام

به تابلوی هشتمین خیابان چشم دوخته ام، به مقتول بعد از جان سپردنم.
به تاریکی کوچه های شخصی آدم های آن طرف دیوار .
به مرگ ِ ستاره های آسمان ِ در اسارت ِ ابرها .
به سیاهی باران های غوطه در اسید .
به کلاغ های منقرض شده‌ی شهرک های بالا نشین و به قاصدک‌های راه گم کرده در شلوغ ترین شهر ِ وطن .

« مجتبی امیری »

!i

ادامه و ثبت نظر