دلنوشته های مجتبی امیری ، مینویسم از ثانیه هایی که میگذرد ، ثانیه هایی که نامش زندگیست … !

نوشتنی
امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

بد اخلاق ، خشک ، بی حوصله

سیاه ترین نقطه ی _ زمین

زائیده ی احساسات _ خشکیده ی _ من نیست ؟

ادامه و ثبت نظر

دور تر از دلتنگی

امروز تمام ثانیه هایم دود شد

لبخند هایم شکست

و کسی دور تر از دلتنگی ها

میان آسمان سکوت کرد .

ادامه و ثبت نظر
  • 1
  • ...
  • 20
  • 21
  • صفحه 22 از 22